Pravidlá

From Dvorak - A Blank-Card Game
Jump to navigationJump to search

Pravidlá kartovej hry DVORAK


Úvod

1.1 – Spôsoby hrania

Dvorak môže byť hraný dvoma spôsobmi – môžete si vybrať balíček z archívu na stránke a hrať ho ako samostatnú hru (pričom potrebujete len Základné pravidlá), alebo si môžete zvoliť čistú sadu kariet a vytvoriť úplne nový balíček kariet (použitím Základných aj Kreatívnych pravidiel).

Hru môžte tiež hrať cez telnet alebo Thoth, ako aj pomocou bežných-kúskov-kartónu. V závislosti od spôsobu hrania je začiatok hry mierne odlišný:


Skutočný život,

nový balíček

Budete potrebovať balíček čistých kariet (najlepšie sú karty bežného formátu 9x5 cm, ale môžu poslúžiť aj vizitky) a niečo, s čím ich budete popisovať.

Skutočný život,

archivovaný balíček

Každú kartu si môžete okopírovať na prázdnu kartičku ručne, alebo si môžete celý balíček vytlačiť z webstránky.

Vytlačený balíček môže byť použitý tak, ako je, prilepený na výkres (alebo na väčšie karty) alebo vložený do plastikových ochranných obalov s kartami z inej hry ako výstužou.

Telnet,
akýkoľvek

Môžete použiť v podstate akýkoľvek počítač s pripojením na internet, bez dodatočného softvéru. Pripojte sa na AbsoluteMUSH (telnet:absolute.spod.org:6250) a hľadajte známeho Dvorak hráča.

Hráči MUSH si môžu v inom okne otvoriť [http://www.dvorakgame.co.uk/engine.html zoznam príkazov herného prostredia Dvorak] ako referenciu; ak sú v MUSH úplnými nováčikmi, základy sú obsiahnuté v tejto [http://www.dvorakgame.co.uk/mush.html úvodnej sekcii].

Thoth,
akýkoľvek

Thoth je grafický herný engine, vytvorený pre hru v reálnom čase – pozrite si jeho webstránku, kde sú podrobnosti o inštalácii a použití. Niekoľko balíčkov z archívu Dvorak hier je v Thothe hrať, a posledné verzie umožňujú dynamickú tvorbu nových kariet.

Nikto riadne Thoth netestoval s tvorbou novej hry od základov; tento proces bude zmapovaný niekedy neskoršie.


Základné pravidlá

99 slov zhrnutia

Všetko, čo potrebujete vedieť o hraní balíčku Dvorak, môže byť povedané 99 slovami:

Zamiešajte všetky karty do kmeňového balíčka (odkiaľ ich budete brať).

Každý hráč si potiahne 5 kariet. Dohodnite sa, kto bude začínať ako prvý.

V každom ťahu si hráč vezme jednu kartu z vrchu kmeňového balíčka a zahrá Vec a/alebo Akciu. (Veci sa kladú na stôl pred osobu, ktorá ich vyložila, Akcie sa kladú lícom hore na odkladaciu kopu.)

Ak máte na konci svojho ťahu na ruke viac ako 5 kariet, niektoré musíte zahodiť, aby ste mali maximálne 5. Potom nasleduje ďalší hráč.

Keď sa kmeňový balíček minie, zamiešajte odkladaciu kopu a vytvorte z nej nový balíček.

A je to.

Zvyšok základných pravidiel len trochu viac rozvíja a objasňuje veci - ak ste už hrali niektorú z kartových hier, alebo ste jednoducho nedočkaví, môžete túto časť ignorovať, pokiaľ nebudete potrebovať niečo objasniť. Choďte hrať.

Prehľad kariet

Čokoľvek hráte, v balíčku Dvorak existujú dva typy kariet; Akcie a Veci.

Akcie reprezentujú jednorazové udalosti a môžu ovplyvňovať akýkoľvek aspekt hry. Niektoré Akcie špecifikujú, že môžu byť hrané mimo poradia ťahov hráčov, či už ako odozva na nejakú udalosť alebo bez udania dôvodu.

Keď hráč zahrá z ruky Akciu, má táto efekt, popísaný na nej a je odložená do odkladacej kopy. Niektorými príkladmi kariet Akcií z archívu balíčkov sú:


Špehovanie

Vezmi protivníkovi náhodnú kartu.

Skrytá identita

Znič kartu hrdinu alebo zoducha a nahraď ju hrdinom alebo zloduchom zo svojej ruky.

Odlet všetkých Zigov

Za každého Ziga, ktorého ovládaš, znič jednu základňu.

Chceli by ste želatínové bábätko?

Túto kartu môžete zahrať kedykoľvek ako ochranu vás alebo vašich kariet na ruke (ale nie vašich Vecí).


Veci zvyčajne reprezentujú fyzické objekty, štáty alebo udalosti. Keď hráč zahrá Vec, je táto vyložená na stôl pred neho a ostane tam, pokiaľ iná karta nespôsobí jej zahodenie. Keď je Vec “zničená”, zahodí sa do odkladacej kopy.


Niektoré Veci nerobia nič, okrem toho, že existujú (vlastníte ich, lebo môžu byť v budúcnosti užitočné). iné Veci môžu - ak to hovorí text karty - mať na hru počas svojho účinkovania vplyv, môžu mať jednorazový efekt pri svojom prvom zahraní, alebo sa ich efekty môžu aktivovať, ak sa stane niečo iné. Nasledujú príklady takýchto Vecí:

Reykjavik

Zúrivosť

V každom ťahu môže byť zahraný akýkoľvek počet Akcií.

Lepenková krabica

Keď je zahraná lepenková krabica, môže si jej vlastník potiahnuť jednu kartu.

;

Služby súdneho dňa

Ak je zničené niektoré Miesto, znič všetky Miesta.

Niektoré Veci môžu byť zahrané “na” iné Veci. Ak ich zahráte, vyberte si existujúcu Vec, ku ktorej ich pripojíte a tej potom počas zotrvania v hre pridávajú bonus alebo postih. Pokiaľ je niektorá Vec zničená, akékoľvek Veci, ktoré boli zahrané na ňu, sú zničené s ňou (ale nie naopak). Príkladmi môžu byť:

Nepriestreľná vesta

Zahraj na niektorú Vec - táto dostane 2 k obranným hodom.

Skrat

Zahraj na niektorú Vec - táto nemôže používať svoje Akcie.

Existuje ešte jeden typ Veci, ktorý sa objavuje celkom často - Vec, ktorá svojmu vlastníkovi dáva počas ťahu možnosť vykonať niečo iné namiesto hrania akejkoľvek karty Akcie.

Skratka “Akcia: [urob niečo]” znamená “Namiesto zahrania Akcie môže vlastník tejto karty [niečo urobiť]”. Výsledný efekt sa počíta ako Akcia na všetky účely a zámery (aj keď karta Veci zostane v hre). Napríklad:

Vykrádač hrobov

Akcia: Z odkladacej kopy vyber niektorú časť tela a pridaj si ju na ruku.

Vorpálna čepeľ

Akcia: Šmik-šmak! Znič niektorú príšeru.

Bambitka (Modrá)

Akcia: Nižší likvidátor problémov prístupu náhodne zahodí dve karty.

(Tam, kde karta hovorí niečo ako “Znič Vec” alebo “Zahoď kartu”, znamená to samozrejme “...podľa svojho výberu.”)


Začiatok hry

(Ak vytvárate od základov nový balíček, mali by ste najprv vytvoriť aspoň päťkrát toľko kariet, ako je hráčov - viď Začiatok kreatívnej hry.)

Zoberte všetky karty v balíčku, zamiešajte ich a položte ich do stredu medzi hráčov, rubom hore. Budú tvoriť kmeňový balíček, z ktorého si hráči ťahajú počas hry nové karty.

Vedľa kmeňového balíčka spravte miesto na odkladaciu kopu, kam budú hráči vyhadzovať karty z rúk, lícom hore.

Každý hráč si potiahne 5 kariet a hra začína od niektorého z hráčov (náhodne vybraného).

Štruktúra ťahu

Ťah hráča v hre Dvorak je rozdelený na štyri jednoduché fázy, ktoré nasledujú jedna po druhej:

Branie

Na začiatku ťahu si hráč zoberie kartu z vrchu kmeňového balíčka.

(Ak je kmeňový balíček prázdny, musí sa vytvoriť z kariet z odkladacej kopy, ktoré sa premiešajú a prevrátia rubom hore. Tak vznikne nový kmeňový balíček. Ak sú prázdne oba balíčky, hráči nemôžu ťahať, pokiaľ niekto kartu nevyhodí.)

Hra

Počas tejto fázy môže hráč zahrať jednu kartu Akcie a jednu kartu Veci (alebo len jednu z nich, alebo žiadnu). Poradie si môže hráč zvoliť sám - najprv Vec a potom Akciu, alebo naopak. Karty Vecí sa kladú pred hráča na stôl, karty Akcií sa vyhadzujú na odkladaciu kopu.

Vyhodenie

Pokiaľ má teraz hráč na ruke viac ako 5 kariet, musí vyhodiť karty na odkladaciu kopu tak, aby mu na ruke ostalo maximálne 5 kariet.

Koniec

Ťah končí a nasleduje ťah ďalšieho hráča, či už po smere hodinových ručičiek, podľa abecedy, alebo podľa inej dohody hráčov.

Čo robiť nemôžete

Hráči si nemôžu prezerať kmeňový balíček, ale môžu sa hocikedy pozrieť do odkladacieho balíčka.

Hráči si nemôžu prezerať karty iných hráčov, ale môžu vidieť, koľko má ktorý hráč na ruke kariet.

Hráči nemôžu vyhadzovať karty kedykoľvek, len vtedy, ak im to prikáže niektorá karta, alebo keď vyhadzujú prebytočné karty do maximálneho povoleného počtu na ruke na konci svojho ťahu.

(Hráči nemôžu na konci ťahu vyhadzovať karty ani pod päť kariet na ruke.)

Špeciálne pravidlá

Tak ako kariet, môže mať balíček v hre Dvorak aj akýkoľvek počet špeciálnych pravidiel - sú to prídavky alebo zmeny základných pravidiel hry Dvorak a sú platné počas celej hry. Dodatkom môže byť napríklad niečo ako “Každý hráč vlastní určitý počet Zlatých, ktorých počet začína na 0 a je ovplyvnený kartami.”, zmenou pravidiel môže byť napríklad “Počet kariet na ruke je 3 namiesto štandardných 5.

Špeciálne pravidlá by mali byť napísané na papieri (alebo na dodatočnej karte) niekde pri hre. Ak si tlačíte balíčky kariet priamo z online archívu, jeho špeciálne pravidlá (ak existujú), môžu byť vytlačené ako dodatočná karta – mali by potom byť z balíčka pred jeho zamiešaním odstránené.

Aj keď môžu byť špeciálne pravidlá napísané na kartách, nie sú za karty pre účely hry pokladané – nie sú to Veci, nemôžu byť zničené Akciou, ktorá napríklad hovorí “roztrhaj kartu”, nepatria žiadnemu hráčovi a podobne.

Víťazstvo

V Dvorak hrách nie je žiaden pevný spôsob výhry, každý balíček kariet má svoj spôsob. Niekedy je to karta nejakej Veci, niekedy je to Akcia a niekedy je to trvalé špeciálne pravidlo. Niektoré balíčky majú jedinú výhernú podmienku, niektoré naopak niekoľko.

Niekoľko príkladov:

Prežitie

Zahraj, iba ak má tvoja skupina troch a viac ľudí. Tvoj nový singel si získal srdcia fanúšikov a detičiek a tiež víťazstvo v hre!

Úder blesku

Ak ovládaš hlavu, telo, dve ruky a dve nohy, si víťazom hry.

Špeciálne pravidlo

Prvý hráč, ovládajúci päť kôl, vyhráva hru.

Niektoré balíčky nemajú žiadny spôsob “výhry”, namiesto toho sú postupne vyraďovaní hráči. V takejto hre je posledný hráč víťazom.

Konflikty a prednosť

Pokiaľ karta odporuje niektorému pravidlu Dvorak (napríklad Vec hovorí, že jej vlastník nemusí na konci svojho ťahu vyhodiť žiadnu kartu, ale základné pravidlá hovoria, že musí vyhodiť prebytočné karty nad počet 5), má karta vždy prednosť. Takáto situácia sa vyskytuje celkom často.


Karty (a špeciálne pravidlá) si môžu niekedy odporovať – problémy môžete väčšinou vyriešiť pomocou zdravého rozumu, ale tu je niekoľko špecifík:

  • ak jedna karta niečo zakazuje a iná to povoľuje, tak zákaz má vždy prednosť. Napríklad ak Vec hovorí “Hráči nemôžu z odkladacej kopy brať karty.” a niekto zahrá Akciu, ktorá hovorí “Vezmi si z odkladacej kopy Vec a vylož ju do hry.”, zákaz má prednosť a Akcia sa minie účinkom.
  • Ak si dve karty odporujú v tej istej veci, ale jedna je viac špecifická“Každý má na ruke 4 karty” oproti “Vlastník tejto Veci má na ruke 6 kariet” – potom má prednosť viacej špecifická karta (v tomto prípade druhá).
  • Ak si dve karty priamo odporujú v rovnakom zmysle – “Každý má na ruke 4 karty” oproti “Každý má na ruke 6 kariet” – má prednosť posledná karta a odporujúci aspekt pôvodnej karty je počas trvania novej karty ignorovaný.

Špeciálne pravidlá sú pri riešení konfliktov a predností považované za karty.

(Ak vytvárate nový balíček, môžete konflikty eliminovať prepísaním pravidiel jednotlivých kariet – v treťom prípade napríklad môžete zmeniť obe Veci na “Počet kariet na ruke hráčov sa zvýši/zníži o jedna” alebo pridať klauzulu “Ak je [iná karta] v hre, znič ju“, prípadne aj niečo špecifické, ako „Táto karta má prednosť pred [touto kartou].)

Kreatívne pravidlá

Čisté karty

V kreatívnej hre Dvorak je popri kmeňovom a odkladacom balíčku aj jeden špeciálny – čistý balíček. Ako jeho názov napovedá, je to balíček čistých kariet a mal by byť dostupný všetkým hráčom.

Ak sa balíček čistých kariet minie, môže byť doplnený novými čistými kartami. Ak sa vo vašom najbližšom okolí ďalšie čisté karty nevyskytujú, alebo vám došlo pero, ďalšie karty tvoriť nemôžete.

Začiatok kreatívnej hry

Pred samotným začiatkom hry by mali hráči vytvoriť nové karty, až kým kmeňový balíček nebude obsahovať minimálne päťkrát toľko kariet, ako je hráčov. Ideálny počet je okolo sedem až osem kariet na hráča.

Táto časť hry je dobrým momentom na dohodu témy balíčka (ak existuje), na určenie spôsobov víťazstva a nejakej terminológie. (“Dobre, téma Frankenstein. Táto karta Úder blesku bude výherným mechanizmom a Veci budú povedzme reprezentované časťami tela, výbavou alebo bežnými vecami.”)

Tvorba karty

V kreatívnej Dvorak hre môže každý hráč vytvoriť novú kartu kedykoľvek – jednoducho si vezme čistú kartu z čistého balíčka a napíše na ňu názov spolu s akýmkoľvek požadovaným textom a prípadne obrázkom. Mal by tiež určiť typ karty – či je to Vec alebo Akcia – buď farebným podčiarknutím názvu alebo inak.

Po vytvorení karty je táto ukázaná ostatným hráčom pre okamžité posúdenie – hra sa zastaví, až kým sa nedohodnú a každý hráč musí povedať, či ju schvaľuje, alebo či je proti jej použitiu.

Ak novú kartu každý hráč schváli, je akceptovaná a zamiešaná do kmeňového balíčka. Ak je niektorý hráč proti jej použitiu, nie je karta odmietnutá a odložená nabok bez vplyvu na hru. (Aj keď môže samozrejme byť upravená a navrhnutá znovu – dokonca aj bez zmeny, ak na jej navrhnutie bol skrátka len zlý čas.)

Akonáhle bola nová karta akceptovaná alebo odmietnutá, hra pokračuje.

Ak hráte telnetovú MUSH verziu hry Dvorak, nové karty vytvárate nasledovne:

newcard cardname/(A or T)/cardtext

Napríklad:

newcard Armageddon/A/Destroy all Things.

Novej karte je pridelené číslo a všetci hráči sú uzrozumení o jej existencii, aby mohli hlasovať.

Ak je karta akceptovaná, môže každý z hráčov napísať approve číslo (kde "číslo" je číslo karty), čím kartu akceptuje a následne sa automaticky zamieša do kmeňového balíčku. Ak je odmietnutá, buď napíšte repeal číslo, čím ju pošlete do zamietnutej kopy, alebo ju nechajte inému hráčovi na prerobenie a znovunavrhnutie.

Veteráni hier Nomic a tí, ktorí sa zaujímajú o mechaniky demokracie, môžu skúsiť navrhnúť karty, ktoré sa zahrávajú so samotnými pravidlami akceptácie kariet. (Ustanovenie samého seba ako diktátora, ktorý neumožní ostatným hlasovať za kartu, môže byť celkom náročné.)

Úprava a zrušenie karty

Hráč môže kedykoľvek počas hry navrhnúť úpravu alebo zrušenie karty, ktorá v balíčku už existuje, ale len vtedy, ak je karta práve v hre, v odkladacom balíčku alebo na ruke hráča.

Návrh úpravy alebo zrušenia je predmetom hlasovania podobne, ako pri novej karte.

Ak je úprava schválená, karta je vrátená na predchádzajúcu pozíciu v hre. Ak je karta zrušená, je z balíčka odstránená.

Hráči, hrajúci hry Dvorak na hernom engine MUSH (alebo pravdepodobne aj na Thothe) môžu navrhnúť zmenu alebo zrušenie akejkoľvek karty, keďže jej presná pozícia v hre nie je známa a nemení sa.

Špeciálne kreatívne pravidlá

Špeciálne pravidlá sú vytvárané rovnako ako karty a začínajú platiť okamžite. Môžu byť upravované alebo rušené podobne, ako hociktorá iná karta.

(Aj keď nie sú špeciálne pravidlá v hre pokladané za karty, nič nebráni tomu vytvoriť napríklad Akciu s efektom “Zruš ľubovoľné špeciálne pravidlo.”)

Dozvuky

Po víťazstve niektorého hráča alebo ukončení hry v dôsledku patu, alebo nudy, môžu byť akékoľvek zamietnuté karty znovu revidované a môže sa o nich znovu hlasovať – často sa stáva, že niektorá karta hlasovaním neprejde len z dôvodu, že ju niekto v danom okamihu v hre nechcel mať.

Balíček môže byť v tomto okamihu upravovaný aj inak – môže sa znížiť moc príliš silných kariet, slabé karty môžu byť posilnené a môžu sa pridať kópie už existujúcich kariet.

Keď sú všetci spokojní s balíčkom, môžu si zahrať ďalšiu hru (a pridávať v nej nové karty alebo upravovať staré), uložiť ho pre budúce hry alebo ho zahodiť. Archív balíčkov Dvorak rád privíta zoznam kariet.


Varianty hier Dvorak

Tímová hra Dvorak

Pri troch a viacerých hráčoch môže byť hra Dvorak hraná ako tímová hra s minimálnymi zmenami:

  • každý hráč môže použiť jednu Akciu a dať jednu kartu svojmu spoluhráčovi
  • spoluhráči nie sú jeden pre druhého považovaní za protivníkov

Ak niektorý hráč vyhrá, vyhráva aj jeho tím. (V hrách, v ktorých sú hráči postupne vyraďovaní, vyhrá tím, ktorému zostanú poslední hráči.)

Multibalíčkové hry Dvorak

Aj keď je možné vytvoriť normálny Dvorak balíček s dvoma rozdielnymi “stranami” v konflikte (napr. Deň Trifidov, dizajn je obmedzený buď na nejasnosť (hráči si nemusia zvoliť stranu a môžu počas hry uzatvárať spolky podľa ľubovôle) alebo nadbytočnosť (hráči si musia zvoliť svoju stranu a karty druhej strany im nebudú slúžiť na nič iné, ako na vyhadzovanie do odkladacieho balíčka).

Efektívnejšou cestou tvorby hry s dvoma a viacerými “odlíšenými stranami” sú oddelené balíčky, z ktorých každý sa sústreďuje na špecifickú stranu.

Multibalíčkové hra Dvorak sleduje rovnaké pravidlá ako normálna hra Dvorak, okrem toho, že:

  • každý hráč má svoj kmeňový a odkladací balíček
  • akonáhle je karta zničená alebo vyhodená, je poslaná na odkladací balíček hráča, ktorý si ju potiahol

Ak sa hrá kreatívne, nové karty sú tvorené ako obyčajne a sú začlenené do balíčka tvorcu.

Aby sa ale predišlo okamžitému odmietnutiu (hráč B asi nebude nadšený kartou, ktorú môže použiť hráč A), môžu byť naraz navrhnuté viaceré karty ako vzájomná protihodnota, až kým sa nedosiahne dohoda:

A : "Navrhujem toto Xenomorfné vajce."
B : "Dobre..." [zapisuje si] "Môžeš ho mať, ak budeš súhlasiť s mojim plameňometom. "
A : "Poškodenie 4! Noo. Súhlasím, ak budem mať ja vajcia dve. "
B : "Myslím, že to je fér. Dobre. "

[Hráč A dostane do svojho balíčka dve karty Xenomorfných vajec, hráč B do svojho balíčka plameňomet.]

Zberateľská kartová hra (CCG) Dvorak

Zberateľská kartová hra Dvorak sleduje štýl iných zberateľských kartových hier, ako je napríklad Magic: The Gathering – to znamená, že existuje pevne stanovená súprava kariet, z ktorých si hráči tvoria vlastné balíčky z kópií kariet, v nej obsiahnutých. Balíčky sú väčšinou tvorené sledovaním určitej témy alebo súčinnou kombináciou kariet.

Na vytvorenie súpravy kariet by mali hráči najprv vytvoriť aspoň päťdesiak kariet spolu s akýmikoľvek špeciálnymi pravidlami (zahŕňajúcimi prípadné obmedzenia na tvorbu balíčkov). Alternatívne si môžete vytlačiť niektorý z balíčkov z online archívu.

Každý hráč si následne vytvorí svoj vlastný balíček kariet z kópií kariet v základnej súprave. Ak nie je uvedené inak, každý balíček musí obsahovať minimálne 20 kariet a môže obsahovať akýkoľvek počet kópií jednej karty.

Ak používate MUSH Dvorak engine, môžete si balíček vytvoriť ako textový súbor jednoduchým kopírovaním a duplikovaním vhodných príkazov newcard z MUSHcode zo súpravy kariet.

Vytvorené balíčky je možné hrať proti sebe podobne ako v multibalíčkovej hre Dvorak. Hráči môžu svoje balíčky medzi jednotlivými hrami upravovať (odobrať nepotrebné karty a pridať kópie iných kariet zo súpravy kariet), ale počas hry nemôžu navrhovať karty nové, alebo upravovať existujúce.

Súprava kariet môže byť na druhej strane upravovaná kedykoľvek, najmä ak sú niektoré karty v hre prisilné alebo nepotrebné. Tieto zmeny môžu byť spravené iba vtedy, ak s nimi súhlasia všetci hráči (ako pri normálnej Dvorak hre). Následne sa prejavia sa ihneď v balíčkoch všetkých hráčov.

Ak je súprava kariet archivovaná online a získala si priazeň hráčov, akékoľvek jej významné úpravy by mali byť spojené dohromady (tam, kde je to možné) a ohlásené spoločne v mailing liste. Súpravy kariet dostávajú označenie verzie pre ľahšie rozoznávanie – ak je hráčov balíček zložený z kariet predchádzajúcej verzie súpravy, mal by si pred akoukoľvek verejnou hrou skontrolovať prípadné doplnenia alebo zmeny súpravy.