Dvorak Export: Roman Politics deck (Slovak)


This is a tab-separated dump of the deck, designed for import into Lackey's carddata.txt.

To use this in Lackey, copy this address to the AutoUpdate field in Lackey's Preferences:

http://dvorakgame.co.uk/export.php?deck=Roman_Politics_deck_(Slovak)&lackeyimg=image&d=/d

For further information, read this page.

Image file named after:
Address of image directory:
Name	Set	ImageFile	Type	CornerValue	Text	FlavorText	Creator
Cisár je mŕtvy, nech žije cisár	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Cisár je mŕtvy. Nový vládca - a tým aj víťaz hry - je hráč, ktorý je (podľa poradia) Najväčší generál Ríma, Cisárov dedič, Vyvolený senátu, Vyvolený ľudu.		
Cisár je mŕtvy, nech žije cisár	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Cisár je mŕtvy. Nový vládca - a tým aj víťaz hry - je hráč, ktorý je (podľa poradia) Najväčší generál Ríma, Cisárov dedič, Vyvolený senátu, Vyvolený ľudu.		
Cisár je mŕtvy, nech žije cisár	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Cisár je mŕtvy. Nový vládca - a tým aj víťaz hry - je hráč, ktorý je (podľa poradia) Najväčší generál Ríma, Cisárov dedič, Vyvolený senátu, Vyvolený ľudu.		
Cisárova priazeň	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Akcia: Znič túto kartu, aby si mohol z Ríma odstrániť akúkoľvek Vec do odkladacieho balíčka. (Zničená.)		
Cisárova priazeň	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Akcia: Znič túto kartu, aby si mohol z Ríma odstrániť akúkoľvek Vec do odkladacieho balíčka. (Zničená.)		
Cisárova priazeň	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Akcia: Znič túto kartu, aby si mohol z Ríma odstrániť akúkoľvek Vec do odkladacieho balíčka. (Zničená.)		
Cisárova priazeň	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Akcia: Znič túto kartu, aby si mohol z Ríma odstrániť akúkoľvek Vec do odkladacieho balíčka. (Zničená.)		
Cisárova priazeň	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Akcia: Znič túto kartu, aby si mohol z Ríma odstrániť akúkoľvek Vec do odkladacieho balíčka. (Zničená.)		
Cisárova priazeň	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Akcia: Znič túto kartu, aby si mohol z Ríma odstrániť akúkoľvek Vec do odkladacieho balíčka. (Zničená.)		
Cisárova priazeň	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Akcia: Znič túto kartu, aby si mohol z Ríma odstrániť akúkoľvek Vec do odkladacieho balíčka. (Zničená.)		
Cisárova priazeň	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Akcia: Znič túto kartu, aby si mohol z Ríma odstrániť akúkoľvek Vec do odkladacieho balíčka. (Zničená.)		
Deklarácia adopcie	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Cisár ťa vyhlásil za svoje adoptované dieťa a tým sa stávaš Cisárovým dedičom. Túto kartu nemôžeš vyložiť, pokiaľ nemáš v hre päť kariet "Cisárova priazeň" , ktoré sú týmto zničené.		
Deklarácia adopcie	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Cisár ťa vyhlásil za svoje adoptované dieťa a tým sa stávaš Cisárovým dedičom. Túto kartu nemôžeš vyložiť, pokiaľ nemáš v hre päť kariet "Cisárova priazeň" , ktoré sú týmto zničené.		
Deklarácia adopcie	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Cisár ťa vyhlásil za svoje adoptované dieťa a tým sa stávaš Cisárovým dedičom. Túto kartu nemôžeš vyložiť, pokiaľ nemáš v hre päť kariet "Cisárova priazeň" , ktoré sú týmto zničené.		
Skorumpovaný senátor	roman_politics_slovak_	vec_osoba	Vec - Osoba		Vo svojom tábore máš skorumpovaného senátora. Túto kartu môžeš použiť na neutralizáciu jedného efektu alebo Akcie a zničiť ju pri tom.		
Skorumpovaný senátor	roman_politics_slovak_	vec_osoba	Vec - Osoba		Vo svojom tábore máš skorumpovaného senátora. Túto kartu môžeš použiť na neutralizáciu jedného efektu alebo Akcie a zničiť ju pri tom.		
Skorumpovaný senátor	roman_politics_slovak_	vec_osoba	Vec - Osoba		Vo svojom tábore máš skorumpovaného senátora. Túto kartu môžeš použiť na neutralizáciu jedného efektu alebo Akcie a zničiť ju pri tom.		
Skorumpovaný senátor	roman_politics_slovak_	vec_osoba	Vec - Osoba		Vo svojom tábore máš skorumpovaného senátora. Túto kartu môžeš použiť na neutralizáciu jedného efektu alebo Akcie a zničiť ju pri tom.		
Skorumpovaný senátor	roman_politics_slovak_	vec_osoba	Vec - Osoba		Vo svojom tábore máš skorumpovaného senátora. Túto kartu môžeš použiť na neutralizáciu jedného efektu alebo Akcie a zničiť ju pri tom.		
Deklarácia priazne	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Senát otvorene vyjde v ústrety tvojmu nároku byť cisárom. Túto kartu nemôžeš vyložiť, pokiaľ nemáš v hre troch Skorumpovaných senátorov, ktorých musíš pri použití tejto karty následne zničiť. Teraz si Vyvoleným senátu.		
Deklarácia priazne	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Senát otvorene vyjde v ústrety tvojmu nároku byť cisárom. Túto kartu nemôžeš vyložiť, pokiaľ nemáš v hre troch Skorumpovaných senátorov, ktorých musíš pri použití tejto karty následne zničiť. Teraz si Vyvoleným senátu.		
Verejné práce	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Skrášľuješ mesto, otváraš nové verejné kúpele a staviaš sochy. Ľudia ťa za to milujú. Túto kartu môžeš zničiť a následne hocikedy použiť kartu Výtržností - bez nutnosti použitia jej 'Akcie' a aj počas protivníkovho ťahu.		
Verejné práce	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Skrášľuješ mesto, otváraš nové verejné kúpele a staviaš sochy. Ľudia ťa za to milujú. Túto kartu môžeš zničiť a následne hocikedy použiť kartu Výtržností - bez nutnosti použitia jej 'Akcie' a aj počas protivníkovho ťahu.		
Verejné práce	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Skrášľuješ mesto, otváraš nové verejné kúpele a staviaš sochy. Ľudia ťa za to milujú. Túto kartu môžeš zničiť a následne hocikedy použiť kartu Výtržností - bez nutnosti použitia jej 'Akcie' a aj počas protivníkovho ťahu.		
Verejné práce	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Skrášľuješ mesto, otváraš nové verejné kúpele a staviaš sochy. Ľudia ťa za to milujú. Túto kartu môžeš zničiť a následne hocikedy použiť kartu Výtržností - bez nutnosti použitia jej 'Akcie' a aj počas protivníkovho ťahu.		
Chlieb a hry	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Financuješ niekoľko dní zábavy, pretekov, divadla, popráv a - samozrejme - gladiátorských zápasov. Získal si si priazeň ľudu. Túto kartu môžeš zničiť a následne hocikedy použiť kartu Výtržností - bez nutnosti použitia jej 'Akcie' a aj počas protivníkovho ťahu.		
Chlieb a hry	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Financuješ niekoľko dní zábavy, pretekov, divadla, popráv a - samozrejme - gladiátorských zápasov. Získal si si priazeň ľudu. Túto kartu môžeš zničiť a následne hocikedy použiť kartu Výtržností - bez nutnosti použitia jej 'Akcie' a aj počas protivníkovho ťahu.		
Chlieb a hry	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Financuješ niekoľko dní zábavy, pretekov, divadla, popráv a - samozrejme - gladiátorských zápasov. Získal si si priazeň ľudu. Túto kartu môžeš zničiť a následne hocikedy použiť kartu Výtržností - bez nutnosti použitia jej 'Akcie' a aj počas protivníkovho ťahu.		
Chlieb a hry	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Financuješ niekoľko dní zábavy, pretekov, divadla, popráv a - samozrejme - gladiátorských zápasov. Získal si si priazeň ľudu. Túto kartu môžeš zničiť a následne hocikedy použiť kartu Výtržností - bez nutnosti použitia jej 'Akcie' a aj počas protivníkovho ťahu.		
Výtržnosti	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Znič Vec alebo (ak je karta použitá počas protivníkovho ťahu prostredníctvom "Verejných prác" alebo "Chleba a hier") obráť efekt niektorej práve vyloženej Akcie.		
Výtržnosti	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Znič Vec alebo (ak je karta použitá počas protivníkovho ťahu prostredníctvom "Verejných prác" alebo "Chleba a hier") obráť efekt niektorej práve vyloženej Akcie.		
Výtržnosti	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Znič Vec alebo (ak je karta použitá počas protivníkovho ťahu prostredníctvom "Verejných prác" alebo "Chleba a hier") obráť efekt niektorej práve vyloženej Akcie.		
Výtržnosti	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Znič Vec alebo (ak je karta použitá počas protivníkovho ťahu prostredníctvom "Verejných prác" alebo "Chleba a hier") obráť efekt niektorej práve vyloženej Akcie.		
Výtržnosti	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Znič Vec alebo (ak je karta použitá počas protivníkovho ťahu prostredníctvom "Verejných prác" alebo "Chleba a hier") obráť efekt niektorej práve vyloženej Akcie.		
Verejná demonštrácia	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Túto kartu môžeš vyložiť, ak máš v hre 3 karty "Verejné práce" alebo "Chlieb a hry" , a z každej aspoň jednu. Ľudia sa hlásia k tvojim zámerom - si pre nich Vyvolený ľudu.		
Verejná demonštrácia	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Túto kartu môžeš vyložiť, ak máš v hre 3 karty "Verejné práce" alebo "Chlieb a hry" , a z každej aspoň jednu. Ľudia sa hlásia k tvojim zámerom - si pre nich Vyvolený ľudu.		
Verejná demonštrácia	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Túto kartu môžeš vyložiť, ak máš v hre 3 karty "Verejné práce" alebo "Chlieb a hry" , a z každej aspoň jednu. Ľudia sa hlásia k tvojim zámerom - si pre nich Vyvolený ľudu.		
Armáda Británie	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Ovládaš armádu, ktorá môže viesť vojenskú výpravu v tvojom mene.		
Armáda Dácie	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Ovládaš armádu, ktorá môže viesť vojenskú výpravu v tvojom mene.		
Armáda Galov	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Ovládaš armádu, ktorá môže viesť vojenskú výpravu v tvojom mene.		
Armáda Germánie	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Ovládaš armádu, ktorá môže viesť vojenskú výpravu v tvojom mene.		
Armáda Ibérie	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Ovládaš armádu, ktorá môže viesť vojenskú výpravu v tvojom mene.		
Armáda Perzie	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Ovládaš armádu, ktorá môže viesť vojenskú výpravu v tvojom mene.		
Vojenská výprava v Afrike	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Pri hraní tejto karty musíš byť schopný nominovať dve svoje armády, ktoré ešte nie sú na vojenskej výprave. Tieto armády sú pridelené na túto výpravu. (Ak je niektorá z nich zničená, priraď k tejto výprave inú voľnú armádu, alebo túto kartu znič.)		
Vojenská výprava v Severných lesoch	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Pri hraní tejto karty musíš byť schopný nominovať dve svoje armády, ktoré ešte nie sú na vojenskej výprave. Tieto armády sú pridelené na túto výpravu. (Ak je niektorá z nich zničená, priraď k tejto výprave inú voľnú armádu, alebo túto kartu znič.)		
Vojenská výprava v Perzii	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Pri hraní tejto karty musíš byť schopný nominovať dve svoje armády, ktoré ešte nie sú na vojenskej výprave. Tieto armády sú pridelené na túto výpravu. (Ak je niektorá z nich zničená, priraď k tejto výprave inú voľnú armádu, alebo túto kartu znič.)		
Víťazstvo	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.		
Víťazstvo	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.		
Víťazstvo	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.		
Víťazstvo	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.		
Víťazstvo	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.		
Víťazstvo	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.		
Víťazstvo	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.		
Porážka	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Armáda nepriateľa je porazená. Z výpravy protivníka odober jeden žetón víťazstva.		
Porážka	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Armáda nepriateľa je porazená. Z výpravy protivníka odober jeden žetón víťazstva.		
Porážka	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Armáda nepriateľa je porazená. Z výpravy protivníka odober jeden žetón víťazstva.		
Porážka	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Armáda nepriateľa je porazená. Z výpravy protivníka odober jeden žetón víťazstva.		
Porážka	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Armáda nepriateľa je porazená. Z výpravy protivníka odober jeden žetón víťazstva.		
Porážka	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Armáda nepriateľa je porazená. Z výpravy protivníka odober jeden žetón víťazstva.		
Triumf	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vylož, iba ak máš minimálne dve prebiehajúce výpravy a každá z nich má aspoň dve víťazstvá. Na tvoju počesť je zorganizovaný obrovský víťazný pochod, pri ktorom sú tvoji najdôležitejší väzni vlečení na reťaziach. Si menovaný Najväčším generálom Ríma.		
Triumf	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vylož, iba ak máš minimálne dve prebiehajúce výpravy a každá z nich má aspoň dve víťazstvá. Na tvoju počesť je zorganizovaný obrovský víťazný pochod, pri ktorom sú tvoji najdôležitejší väzni vlečení na reťaziach. Si menovaný Najväčším generálom Ríma.		
Triumf	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vylož, iba ak máš minimálne dve prebiehajúce výpravy a každá z nich má aspoň dve víťazstvá. Na tvoju počesť je zorganizovaný obrovský víťazný pochod, pri ktorom sú tvoji najdôležitejší väzni vlečení na reťaziach. Si menovaný Najväčším generálom Ríma.		
Úplatok	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vyber si Osobu v hre. Ak ju jej hráč nestiahne, môžeš používať jej schopnosti, ako by si bol jej vlastníkom.		
Úplatok	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vyber si Osobu v hre. Ak ju jej hráč nestiahne, môžeš používať jej schopnosti, ako by si bol jej vlastníkom.		
Travič	roman_politics_slovak_	vec_osoba	Vec - Osoba		Akcia: Znič Osobu.		
Vydieranie	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vyber si Osobu. Jej vlastník musí vyhodiť tri karty, alebo túto Osobu zničiť.		
Ambiciózna matka	roman_politics_slovak_	vec_osoba	Vec - Osoba		Každý ťah môžeš použiť jednu Akciu alebo Vec naviac (ale nie obe).		
'Nehoda' v člne	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Jedna Osoba má 'nehodu' a zapláva si naveky s rybičkami.		
Ochranka	roman_politics_slovak_	vec_osoba	Vec - Osoba		Ochranku môžeš zničiť namiesto inej Osoby, ktorá by mala pôvodne ísť z nejakého dôvodu do odkladacieho balíčka.		
Figová diéta	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Figovú diétu môžeš zničiť namiesto Osoby, ktorú chce niekto otráviť.		
Zvádzanie	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Niektorý protivník ti ukáže karty na ruke.		
"Keď to fungovalo raz..."	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Prezri si odkladací balíček. Jednu kartu si vyber a pridaj do svojej ruky.		
Lži a klebety	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vráť jednu kartu do ruky jej hráča.		
Exil	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Pošli niektorú Osobu do odkladacieho balíčka.		
Barbari pred bránami	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Každý hráč s armádou na ruke ju musí ihneď vyložiť.		
Vojenská schôdzka	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Získaj kontrolu nad všetkými armádami v hre.		
Šampión gladiátor	roman_politics_slovak_	vec_osoba	Vec - Osoba		Si považovaný za vládcu nad všetkými kartami "Chlieb a hry" v hre.		
Sieť špiónov	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Akcia: Pozri si maximálne tri karty z protivníkovej ruky.		
Dlhy	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Protivník musí vyhodiť tri karty.		
Veni, Vidi, Vici	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Na svoju výpravu polož dva žetóny víťazstva.		
"Boli sme vo vojne, že?"	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vráť Osobu do ruky jej vlastníka.		
"Čo pre nás rimania kedy spravili?"	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Každý hráč, ktorý neovláda žiadne Verejné práce, musí vyhodiť jednu kartu.		
Zvýšenie výkupného	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vylož, iba ak máš na ruke aspoň dve karty. Vyhoď všetky karty z ruky a staň sa Vyvoleným ľudu na cisára.		
Saturnalia	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Každý hráč posunie karty na svojej ruke susedovi zľava.		
Orgie	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Potiahni si dve karty		
"Romani Ite Domum"	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Všetci hráči (vrátane toho, ktorý vyložil túto kartu) si musia späť na ruku vziať jednu Vec.		
Prepad v lesoch	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Odober z protivníkovej výpravy maximálne dva žetóny víťazstva.		
Tajný republikán	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Na kúsok papiera si napíš meno niektorej protivníkovej Osoby. Potom môžeš hocikedy toto meno ukázať a danú kartu poslať do odkladacej kopy. Ak je cieľová karta vyhodená na odkladaciu kopu skôr, môžeš svoju kartu tiež zahodiť, alebo si ju ponechať pre účely paranoje.		
Kráľovná východu	roman_politics_slovak_	vec_osoba	Vec - Osoba		Pri vyložení tejto karty ju presuň pod kontrolu niektorého protivníka. Ten musí v každom svojom ťahu vyhodiť nadbytočné karty, aby mu na ruke ostali maximálne 4.		
Návšteva veštca	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Potiahni si tri karty a potom vyhoď dve karty.		
Noc dlhých nožov	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vraždenie 'oko za oko' zničí všetky karty Osôb v hre.		
Paranoja	roman_politics_slovak_	vec	Vec		Keďže je cisár ohľadne svojich nepriateľov paranoidný, môže akýkoľvek hráč namiesto použitia Akcie vyhodiť dve karty a získať kontrolu nad armádou, ktorá nie je práve na výprave.		
Zbavenie hodnosti	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vyber si protivníka. Všetky armády, ktoré ovláda, sú zničené. Nedôvera cisára môže niekomu zničiť všetku vojenskú moc, ktorú má.		
Štipka bolehlavu	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Malá dávka jedu vylieči všetky 'problémy'. Znič jednu kartu Osoby.		
Štipka bolehlavu	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Malá dávka jedu vylieči všetky 'problémy'. Znič jednu kartu Osoby.		
Víťazstvo	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.		
Víťatstvo	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.		
Viťazstvo	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.		
Viťazstvo	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.		
Nie, ja som Spartakus	roman_politics_slovak_	akcia	Akcia		Prezri si kmeňový a odkladací balíček, vyhľadaj kópiu karty, ktorá je už v hre a zober si ju na ruku.		

Back to the Roman Politics deck (Slovak)