Dvorak Export: Mediaeval Warfare deck (Slovak)


Instructions

Adjust these settings until the cards fit comfortably, with the correct number per page, in your browser's Print Preview.

When you're happy with the settings, send all but the first page to your printer, and cut the cards out with something sharp. Either stick the results onto cardboard, slip them into deck-protectors with some spare CCG cards for padding, or just play with them as flimsy bits of paper.

Deck-Print Settings

Card Height :cm Title Box Height :cm
Card Width :cm Text Box, Min. Height :cm
Cards per Page :x Text Size :

Pešiaci
Vec - Jednotka
Akcia: Zaplať 5 ZL, aby si zničil niektorú jednotku.
Card : Raven
Lukostrelci
Vec - Jednotka
Akcia: Zaplať 5 ZL a zahoď kartu, aby si zničil niektorú jednotku
Card : Raven
Pevnosť
Vec - Výtvor
Tvoje jednotky sú imúnne voči nestrieľajúcim jednotkám.
Card : Raven
Priekopa
Vec - Výtvor
Počiatočná cena ZL za útok na tvoje jednotky nestrieľajúcimi jednotkami je dvojnásobná. Priekopa nemôže byť zničená inou jednotkou.
Card : Raven
Pešiaci
Vec - Jednotka
Akcia: Zaplať 5 ZL, aby si zničil niektorú jednotku.
Card : Raven
Pešiaci
Vec - Jednotka
Akcia: Zaplať 5 ZL, aby si zničil niektorú jednotku.
Card : Raven
Pešiaci
Vec - Jednotka
Akcia: Zaplať 5 ZL, aby si zničil niektorú jednotku.
Card : Raven
Katapult
Vec - Jednotka
Akcia: Zaplať 10 ZL a zahoď 2 karty, aby si zničil niektorú jednotku alebo výtvor.
Card : Raven
Remeselníci
Vec - Jednotka
Akcia: Ťahaj kartu a ukáž ju súperom. Ak to nie je výtvor, zahoď ju.
Card : Kevan
Zlatá baňa
Vec - Výtvor
Na začiatku každého svojho ťahu získaj ďalšie dve ZL.
Card : Kevan
Farma
Vec - Výtvor
Na začiatku každého svojho ťahu získaj ďalšiu ZL. Farma nemôže byť zničená žiadnou jednotkou.
Card : Raven
Dar z Arábie
Akcia
Získavaš 15 ZL.
Card : Raven
Sabotáž
Akcia
Použi, len ak ovládaš nejakú jednotku. Vybraný protivník stratí 6 ZL, maximálne do 0.
Card : Kevan
Vyberači daní
Vec - Jednotka
Akcia: Získavaš 3 ZL.
Card : Kevan
Výplata
Akcia
Každá jednotka alebo výtvor sú zničené, ak za každú z nich ich vlastník nezaplatí 2 ZL.
Card : Kevan
Šerif z Nottinghamu
Vec - Jednotka
Na začiatku svojho ťahu získavaš 1 ďalšiu ZL.
Card : Raven
Nezmyselnosť
Vec - Jednotka
Akcia: Znič náhodnú jednotku protivníka.
Card : Kevan
Čierna smrť
Vec
Hráč na konci ťahu, ak vlastní nejaké jednotky, zničí jednu z nich. Ak nie sú v hre žiadne jednotky, čierna smrť je zničená.
Card : Raven
Medik
Vec - Jednotka
Ak je zničená iná tvoja jednotka (nie medik), vráť ju namiesto na kopu do svojej ruky.
Card : Kevan
Útok na hrad
Akcia
Ak vlastníš aspoň 5 jednotiek a protivník žiadnu, protivník je porazený a v hre končí.
Card : Raven
Kráľovstvé víťazstvo
Akcia
Ak máš viac, ako 75 ZL, vyhrávaš.
Card : Raven
Vyzvedači
Vec - Jednotka
Akcia: Protivník ti ukáže karty na ruke.
Card : Raven
Špionáž
Akcia
Vezmi protivníkovi náhodnú kartu.
Card : Raven
Kasárne
Vec - Výtvor
Akcia: Ťahaj kartu a ukáž ju hráčom. Ak je to jednotka, vylož ju pod svojím vedením. Inak ju zahoď.
Card : Kevan
Grécky oheň
Akcia
Protivník zahodí dve karty.
Card : Raven
Alchymistická dieľňa
Vec - Výtvor
Akcia: Ťahaj kartu. Ak to nie je akcia, zahoď ju.
Card : Raven
Lukostrelci
Vec - Jednotka
Akcia: Zaplať 5 ZL a zahoď kartu, aby si zničil niektorú jednotku.
Card : Raven
Najaté kanóny
Akcia
Za 5 ZL znič jednotku alebo výtvor.
Card : Raven
Mongolská horda
Akcia
Za 10 ZL si najmeš mongolskú hordu, ktorá pre teba obsadí jeden výtvor.
Card : Raven
Zemetrasenie
Akcia
Znič všetky výtvory.
Card : Kevan
Prepad konvoja
Akcia
Od protivníka ukradni 5 ZL, ak toľko má.
Card : Raven
Podplácanie
Akcia
Za 10 ZL prevezmi kontrolu nad protivníkovou jednotkou.
Card : Raven
Vojnový poradca
Vec - Jednotka
Akcia: Zahoď kartu, aby si si mohol potiahnuť inú.
Card : Kevan
Recesia
Vec - Ekonomika
Ak je v hre iná ekonomická karta, keď je vyložená táto, znič pôvodnú. Každý hráč na začiatku svojho ťahu dostane o 1 ZL menej.
Card : Raven
Farma
Vec - Výtvor
Na začiatku každého svojho ťahu získaj ďalšiu ZL. Farma nemôže byť zničená žiadnou jednotkou.
Card : Raven
Cesty
Vec - Výtvor
Cena ZL za použitie schopností jednotiek, ovládaných vlastníkom ciest, je znížená o 2 (minimálne na 0).
Card : Raven
Prosperita
Vec - Ekonomika
Ak je v hre iná ekonomická karta, keď je vyložená táto, znič pôvodnú. Každý hráč na začiatku svojho ťahu dostane o 1 ZL viac.
Card : Raven
Domobrana
Vec - Jednotka
Akcia: Zaplať 3 ZL a znič niektorú jednotku spolu so zničením domobrany.
Card : Kevan
Najatí žoldnieri
Vec - Jednotka
Na začiatku svojho ťahu získaš o 1 ZL menej. Akcia: Zaplať 2 ZL a znič niektorú jednotku.
Card : Kevan
Temný černokňažník
Vec - Jednotka
Akcia: Ak chceš zničiť niektorú jednotku, znič aj jednu svoju jednotku, ktorú ovládaš (inú, ako temného černokňažníka).
Card : Kevan
Nespoľahlivý radca
Vec - Jednotka
Hoď si korunou. Ak padne „hlava“, ťahaj kartu.
Card : Raven
Búrka
Vec
Jednotky nemôžu používať akcie. Hoď si korunou na začiatku každého svojho ťahu; ak padne „znak“, znič búrku.
Card : Kevan
Mladosť dneška
Akcia
Všetci hráči musia zahodiť všetky karty jednotiek zo svojich rúk.
Card : Kevan
Branná povinnosť
Akcia
Každý hráč môže vyložiť z ruky akýkoľvek počet Jednotiek.
Card : Kevan
Nekrvavá revolúcia
Akcia
Vráť dve z protivníkovych jednotiek naspäť do jeho ruky.
Card : Raven
Vetry chaosu
Akcia
Všetky karty akcií v rukách hráčov musia byť ihneď použité alebo zahodené. Hráč, vynášajúci Vetry chaosu, určí prvého hráča, ktorý použije všetky svoje karty akcií a ďalej sa pokračuje podľa poradia. Žiaden hráč počas účinkovania Vetrov chaosu nemôže vyhrať.
Card : Raven
Najatý posol
Akcia
Zaplať 5 ZL. Môžeš ihneď použiť 3 akcie svojich jednotiek (ale nie tú istú viackrát).
Card : Raven
Renesancia
Vec
Na začiatku každého ťahu ťahá hráč dve karty namiesto jednej. Ak musí na konci svojho ťahu zahodiť niektoré karty, pretože ich má príliš veľa, znič Renesanciu.
Card : Raven

Back to the Mediaeval Warfare deck (Slovak)