Dvorak Export: Mediaeval Warfare deck (Slovak)


To import this deck into the Dvorak MUSH Engine, just cut and paste the quoted commands below straight into your telnet window. (Any card whose type is neither "Thing" nor "Action" will default to "Thing"; if it was somehow meant to be played like an Action, just destroy it after playing it.)

(You can also get an output formatted for the Dvorax Engine.)

Regenerate this output, minus the cards created by a comma-separated list of users:
cleardeck
loadcard Pešiaci/T/Akcia: Zaplať 5 ZL, aby si zničil niektorú jednotku.
loadcard Lukostrelci/T/Akcia: Zaplať 5 ZL a zahoď kartu, aby si zničil niektorú jednotku
loadcard Pevnosť/T/Tvoje jednotky sú imúnne voči nestrieľajúcim jednotkám.
loadcard Priekopa/T/Počiatočná cena ZL za útok na tvoje jednotky nestrieľajúcimi jednotkami je dvojnásobná. Priekopa nemôže byť zničená inou jednotkou.
loadcard Pešiaci/T/Akcia: Zaplať 5 ZL, aby si zničil niektorú jednotku.
loadcard Pešiaci/T/Akcia: Zaplať 5 ZL, aby si zničil niektorú jednotku.
loadcard Pešiaci/T/Akcia: Zaplať 5 ZL, aby si zničil niektorú jednotku.
loadcard Katapult/T/Akcia: Zaplať 10 ZL a zahoď 2 karty, aby si zničil niektorú jednotku alebo výtvor.
loadcard Remeselníci/T/Akcia: Ťahaj kartu a ukáž ju súperom. Ak to nie je výtvor, zahoď ju.
loadcard Zlatá baňa/T/Na začiatku každého svojho ťahu získaj ďalšie dve ZL.
loadcard Farma/T/Na začiatku každého svojho ťahu získaj ďalšiu ZL. Farma nemôže byť zničená žiadnou jednotkou.
loadcard Dar z Arábie/A/Získavaš 15 ZL.
loadcard Sabotáž/A/Použi, len ak ovládaš nejakú jednotku. Vybraný protivník stratí 6 ZL, maximálne do 0.
loadcard Vyberači daní/T/Akcia: Získavaš 3 ZL.
loadcard Výplata/A/Každá jednotka alebo výtvor sú zničené, ak za každú z nich ich vlastník nezaplatí 2 ZL.
loadcard Šerif z Nottinghamu/T/Na začiatku svojho ťahu získavaš 1 ďalšiu ZL.
loadcard Nezmyselnosť/T/Akcia: Znič náhodnú jednotku protivníka.
loadcard Čierna smrť/T/Hráč na konci ťahu, ak vlastní nejaké jednotky, zničí jednu z nich. Ak nie sú v hre žiadne jednotky, čierna smrť je zničená.
loadcard Medik/T/Ak je zničená iná tvoja jednotka (nie medik), vráť ju namiesto na kopu do svojej ruky.
loadcard Útok na hrad/A/Ak vlastníš aspoň 5 jednotiek a protivník žiadnu, protivník je porazený a v hre končí.
loadcard Kráľovstvé víťazstvo/A/Ak máš viac, ako 75 ZL, vyhrávaš.
loadcard Vyzvedači/T/Akcia: Protivník ti ukáže karty na ruke.
loadcard Špionáž/A/Vezmi protivníkovi náhodnú kartu.
loadcard Kasárne/T/Akcia: Ťahaj kartu a ukáž ju hráčom. Ak je to jednotka, vylož ju pod svojím vedením. Inak ju zahoď.
loadcard Grécky oheň/A/Protivník zahodí dve karty.
loadcard Alchymistická dieľňa/T/Akcia: Ťahaj kartu. Ak to nie je akcia, zahoď ju.
loadcard Lukostrelci/T/Akcia: Zaplať 5 ZL a zahoď kartu, aby si zničil niektorú jednotku.
loadcard Najaté kanóny/A/Za 5 ZL znič jednotku alebo výtvor.
loadcard Mongolská horda/A/Za 10 ZL si najmeš mongolskú hordu, ktorá pre teba obsadí jeden výtvor.
loadcard Zemetrasenie/A/Znič všetky výtvory.
loadcard Prepad konvoja/A/Od protivníka ukradni 5 ZL, ak toľko má.
loadcard Podplácanie/A/Za 10 ZL prevezmi kontrolu nad protivníkovou jednotkou.
loadcard Vojnový poradca/T/Akcia: Zahoď kartu, aby si si mohol potiahnuť inú.
loadcard Recesia/T/Ak je v hre iná ekonomická karta, keď je vyložená táto, znič pôvodnú. Každý hráč na začiatku svojho ťahu dostane o 1 ZL menej.
loadcard Farma/T/Na začiatku každého svojho ťahu získaj ďalšiu ZL. Farma nemôže byť zničená žiadnou jednotkou.
loadcard Cesty/T/Cena ZL za použitie schopností jednotiek, ovládaných vlastníkom ciest, je znížená o 2 (minimálne na 0).
loadcard Prosperita/T/Ak je v hre iná ekonomická karta, keď je vyložená táto, znič pôvodnú. Každý hráč na začiatku svojho ťahu dostane o 1 ZL viac.
loadcard Domobrana/T/Akcia: Zaplať 3 ZL a znič niektorú jednotku spolu so zničením domobrany.
loadcard Najatí žoldnieri/T/Na začiatku svojho ťahu získaš o 1 ZL menej. Akcia: Zaplať 2 ZL a znič niektorú jednotku.
loadcard Temný černokňažník/T/Akcia: Ak chceš zničiť niektorú jednotku, znič aj jednu svoju jednotku, ktorú ovládaš (inú, ako temného černokňažníka).
loadcard Nespoľahlivý radca/T/Hoď si korunou. Ak padne „hlava“, ťahaj kartu.
loadcard Búrka/T/Jednotky nemôžu používať akcie. Hoď si korunou na začiatku každého svojho ťahu; ak padne „znak“, znič búrku.
loadcard Mladosť dneška/A/Všetci hráči musia zahodiť všetky karty jednotiek zo svojich rúk.
loadcard Branná povinnosť/A/Každý hráč môže vyložiť z ruky akýkoľvek počet Jednotiek.
loadcard Nekrvavá revolúcia/A/Vráť dve z protivníkovych jednotiek naspäť do jeho ruky.
loadcard Vetry chaosu/A/Všetky karty akcií v rukách hráčov musia byť ihneď použité alebo zahodené. Hráč, vynášajúci Vetry chaosu, určí prvého hráča, ktorý použije všetky svoje karty akcií a ďalej sa pokračuje podľa poradia. Žiaden hráč počas účinkovania Vetrov chaosu nemôže vyhrať.
loadcard Najatý posol/A/Zaplať 5 ZL. Môžeš ihneď použiť 3 akcie svojich jednotiek (ale nie tú istú viackrát).
loadcard Renesancia/T/Na začiatku každého ťahu ťahá hráč dve karty namiesto jednej. Ak musí na konci svojho ťahu zahodiť niektoré karty, pretože ich má príliš veľa, znič Renesanciu.
@emit [name(%#)] pastes the Mediaeval Warfare deck (Slovak) into the Dvorak Engine.

Back to the Mediaeval Warfare deck (Slovak)