Dvorak Export: Mediaeval Warfare deck (Slovak)


This is a tab-separated dump of the deck, designed for import into Lackey's carddata.txt.

To use this in Lackey, copy this address to the AutoUpdate field in Lackey's Preferences:

http://dvorakgame.co.uk/export.php?deck=Mediaeval_Warfare_deck_(Slovak)&lackeyimg=image&d=/d

For further information, read this page.

Image file named after:
Address of image directory:
Name	Set	ImageFile	Type	CornerValue	Text	FlavorText	Creator
Pešiaci	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Akcia: Zaplať 5 ZL, aby si zničil niektorú jednotku.		Raven
Lukostrelci	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Akcia: Zaplať 5 ZL a zahoď kartu, aby si zničil niektorú jednotku		Raven
Pevnosť	mediaeval_warfare_slovak_	vec_v_tvor	Vec - Výtvor		Tvoje jednotky sú imúnne voči nestrieľajúcim jednotkám.		Raven
Priekopa	mediaeval_warfare_slovak_	vec_v_tvor	Vec - Výtvor		Počiatočná cena ZL za útok na tvoje jednotky nestrieľajúcimi jednotkami je dvojnásobná. Priekopa nemôže byť zničená inou jednotkou.		Raven
Pešiaci	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Akcia: Zaplať 5 ZL, aby si zničil niektorú jednotku.		Raven
Pešiaci	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Akcia: Zaplať 5 ZL, aby si zničil niektorú jednotku.		Raven
Pešiaci	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Akcia: Zaplať 5 ZL, aby si zničil niektorú jednotku.		Raven
Katapult	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Akcia: Zaplať 10 ZL a zahoď 2 karty, aby si zničil niektorú jednotku alebo výtvor.		Raven
Remeselníci	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Akcia: Ťahaj kartu a ukáž ju súperom. Ak to nie je výtvor, zahoď ju.		Kevan
Zlatá baňa	mediaeval_warfare_slovak_	vec_v_tvor	Vec - Výtvor		Na začiatku každého svojho ťahu získaj ďalšie dve ZL.		Kevan
Farma	mediaeval_warfare_slovak_	vec_v_tvor	Vec - Výtvor		Na začiatku každého svojho ťahu získaj ďalšiu ZL. Farma nemôže byť zničená žiadnou jednotkou.		Raven
Dar z Arábie	mediaeval_warfare_slovak_	akcia	Akcia		Získavaš 15 ZL.		Raven
Sabotáž	mediaeval_warfare_slovak_	akcia	Akcia		Použi, len ak ovládaš nejakú jednotku. Vybraný protivník stratí 6 ZL, maximálne do 0.		Kevan
Vyberači daní	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Akcia: Získavaš 3 ZL.		Kevan
Výplata	mediaeval_warfare_slovak_	akcia	Akcia		Každá jednotka alebo výtvor sú zničené, ak za každú z nich ich vlastník nezaplatí 2 ZL.		Kevan
Šerif z Nottinghamu	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Na začiatku svojho ťahu získavaš 1 ďalšiu ZL.		Raven
Nezmyselnosť	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Akcia: Znič náhodnú jednotku protivníka.		Kevan
Čierna smrť	mediaeval_warfare_slovak_	vec	Vec		Hráč na konci ťahu, ak vlastní nejaké jednotky, zničí jednu z nich. Ak nie sú v hre žiadne jednotky, čierna smrť je zničená.		Raven
Medik	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Ak je zničená iná tvoja jednotka (nie medik), vráť ju namiesto na kopu do svojej ruky.		Kevan
Útok na hrad	mediaeval_warfare_slovak_	akcia	Akcia		Ak vlastníš aspoň 5 jednotiek a protivník žiadnu, protivník je porazený a v hre končí.		Raven
Kráľovstvé víťazstvo	mediaeval_warfare_slovak_	akcia	Akcia		Ak máš viac, ako 75 ZL, vyhrávaš.		Raven
Vyzvedači	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Akcia: Protivník ti ukáže karty na ruke.		Raven
Špionáž	mediaeval_warfare_slovak_	akcia	Akcia		Vezmi protivníkovi náhodnú kartu.		Raven
Kasárne	mediaeval_warfare_slovak_	vec_v_tvor	Vec - Výtvor		Akcia: Ťahaj kartu a ukáž ju hráčom. Ak je to jednotka, vylož ju pod svojím vedením. Inak ju zahoď.		Kevan
Grécky oheň	mediaeval_warfare_slovak_	akcia	Akcia		Protivník zahodí dve karty.		Raven
Alchymistická dieľňa	mediaeval_warfare_slovak_	vec_v_tvor	Vec - Výtvor		Akcia: Ťahaj kartu. Ak to nie je akcia, zahoď ju.		Raven
Lukostrelci	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Akcia: Zaplať 5 ZL a zahoď kartu, aby si zničil niektorú jednotku.		Raven
Najaté kanóny	mediaeval_warfare_slovak_	akcia	Akcia		Za 5 ZL znič jednotku alebo výtvor.		Raven
Mongolská horda	mediaeval_warfare_slovak_	akcia	Akcia		Za 10 ZL si najmeš mongolskú hordu, ktorá pre teba obsadí jeden výtvor.		Raven
Zemetrasenie	mediaeval_warfare_slovak_	akcia	Akcia		Znič všetky výtvory.		Kevan
Prepad konvoja	mediaeval_warfare_slovak_	akcia	Akcia		Od protivníka ukradni 5 ZL, ak toľko má.		Raven
Podplácanie	mediaeval_warfare_slovak_	akcia	Akcia		Za 10 ZL prevezmi kontrolu nad protivníkovou jednotkou.		Raven
Vojnový poradca	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Akcia: Zahoď kartu, aby si si mohol potiahnuť inú.		Kevan
Recesia	mediaeval_warfare_slovak_	vec_ekonomika	Vec - Ekonomika		Ak je v hre iná ekonomická karta, keď je vyložená táto, znič pôvodnú. Každý hráč na začiatku svojho ťahu dostane o 1 ZL menej.		Raven
Farma	mediaeval_warfare_slovak_	vec_v_tvor	Vec - Výtvor		Na začiatku každého svojho ťahu získaj ďalšiu ZL. Farma nemôže byť zničená žiadnou jednotkou.		Raven
Cesty	mediaeval_warfare_slovak_	vec_v_tvor	Vec - Výtvor		Cena ZL za použitie schopností jednotiek, ovládaných vlastníkom ciest, je znížená o 2 (minimálne na 0).		Raven
Prosperita	mediaeval_warfare_slovak_	vec_ekonomika	Vec - Ekonomika		Ak je v hre iná ekonomická karta, keď je vyložená táto, znič pôvodnú. Každý hráč na začiatku svojho ťahu dostane o 1 ZL viac.		Raven
Domobrana	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Akcia: Zaplať 3 ZL a znič niektorú jednotku spolu so zničením domobrany.		Kevan
Najatí žoldnieri	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Na začiatku svojho ťahu získaš o 1 ZL menej. Akcia: Zaplať 2 ZL a znič niektorú jednotku.		Kevan
Temný černokňažník	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Akcia: Ak chceš zničiť niektorú jednotku, znič aj jednu svoju jednotku, ktorú ovládaš (inú, ako temného černokňažníka).		Kevan
Nespoľahlivý radca	mediaeval_warfare_slovak_	vec_jednotka	Vec - Jednotka		Hoď si korunou. Ak padne „hlava“, ťahaj kartu.		Raven
Búrka	mediaeval_warfare_slovak_	vec	Vec		Jednotky nemôžu používať akcie. Hoď si korunou na začiatku každého svojho ťahu; ak padne „znak“, znič búrku.		Kevan
Mladosť dneška	mediaeval_warfare_slovak_	akcia	Akcia		Všetci hráči musia zahodiť všetky karty jednotiek zo svojich rúk.		Kevan
Branná povinnosť	mediaeval_warfare_slovak_	akcia	Akcia		Každý hráč môže vyložiť z ruky akýkoľvek počet Jednotiek.		Kevan
Nekrvavá revolúcia	mediaeval_warfare_slovak_	akcia	Akcia		Vráť dve z protivníkovych jednotiek naspäť do jeho ruky.		Raven
Vetry chaosu	mediaeval_warfare_slovak_	akcia	Akcia		Všetky karty akcií v rukách hráčov musia byť ihneď použité alebo zahodené. Hráč, vynášajúci Vetry chaosu, určí prvého hráča, ktorý použije všetky svoje karty akcií a ďalej sa pokračuje podľa poradia. Žiaden hráč počas účinkovania Vetrov chaosu nemôže vyhrať.		Raven
Najatý posol	mediaeval_warfare_slovak_	akcia	Akcia		Zaplať 5 ZL. Môžeš ihneď použiť 3 akcie svojich jednotiek (ale nie tú istú viackrát).		Raven
Renesancia	mediaeval_warfare_slovak_	vec	Vec		Na začiatku každého ťahu ťahá hráč dve karty namiesto jednej. Ak musí na konci svojho ťahu zahodiť niektoré karty, pretože ich má príliš veľa, znič Renesanciu.		Raven

Back to the Mediaeval Warfare deck (Slovak)